Disamakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Disamakan adalah:

Disepertikan, Dipadukan, Dibandingkan, Dijajarkan, Disetarafkan, Diumpamakan, Diserupakan, Diibaratkan, Diselaraskan, Dicocokkan, Diratakan, Dianalogikan, Diimbangkan, Diseimbangkan, Disejajarkan, Disepadankan, Dipadankan, Diseragamkan, Disinkronkan, Disesuaikan, Disetarakan, Disetimbangkan.

loading...