Dilaksanakan

Sinonim Kata Dilaksanakan adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dilaksanakan adalah:
  • Disamakan. Dibandingkan. Dilakukan. Dikerjakan.
  • Dijalankan. Dipadankan. Dimanifestasikan. Dilancarkan.
  • Dilantaskan. Dilangsungkan. Dibuat. Ditamsilkan.
  • Dipenuhi. Diaci-acikan. Digelar. Dikelola.
  • Diibaratkan. Diadakan. Dianalogikan. Diaktualkan.
  • Diandaikan. Diimplementasikan. Dioperasikan. Dikonkretkan.
  • Diumpamakan. Ditunaikan. Diselenggarakan. Dimisalkan.
  • Disepertikan. Diurus. Dijelmakan. Direalisasikan.
  • Diamalkan. Diwujudkan. Diaplikasikan. Dipraktikkan.
  • Diterapkan. Didirikan. Dikemudikan. Dijalani.

© Sepenuhnya. All rights reserved.