Adzan

Sinonim Kata Adzan adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Adzan adalah:

Mungkin yang anda maksud: Azan
© Sepenuhnya. All rights reserved.