Sintesa

Sinonim Kata Sintesa adalah: ....
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Sintesa adalah:

Mungkin yang anda maksud: Sintesis;
© Sepenuhnya. All rights reserved.