Mengarak

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Mengarak adalah:
  • Mengiringkan. Mengantarkan. Membawa.
  • Mendahului. Memelopori. Mengangkat.
  • Memandu. Memimpin. Mengusung. Menganjuri.