Dijarakkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dijarakkan adalah:
  • Direnggangkan. Dipisahkan. Diceraikan.
  • Diantarai. Ditarik garis.