Persamaan Kata

Dinyatakan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dinyatakan adalah:
 • Diterangkan. Dijelaskan. Diperlihatkan. Ditunjukkan.
 • Ditandakan. Dikatakan. Dikemukakan. Dilahirkan.
 • Dipermaklumkan. Dilaporkan. Dimaklumkan. Dimaklumatkan.
 • Dibentangkan. Dibuktikan. Diberitahukan. Diperikan.
 • Dideklarasikan. Diproklamasikan. Diketengahkan. Diungkapkan.
 • Diumumkan. Diutarakan. Diusulkan. Disampaikan.
 • Dibahasakan. Disarankan. Diekspresikan. Dibayankan.
 • Dihamparkan. Diklaim. Dikeluarkan. Dilafalkan.
 • Dilontarkan. Dilantaskan. Dimadahkan. Disahkan.
 • Dirujuk. Disalurkan. Ditakrifkan. Disuarakan.
 • Dinampakkan. Ditebalkan. Diucapkan. Dituturkan.
 • Diujarkan. Dimasyhurkan. Dimanifestasikan. Dinamakan.

Populer

Tidak ada komentar:

Posting Komentar