Diperalat

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diperalat adalah:
  • Digunakan.
  • Ditunggangi.
  • Dibonekakan.
  • Dibekalkan.