Diagakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diagakan adalah:
  • Dibualkan.
  • Disombongkan.
  • Dibanggakan.
  • Dilagakkan.