Persamaan Kata

Mengacukan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Mengacukan adalah:
  • Mengangkat. Mengacungkan.
  • Menetar. Membidikkan. 
  • Mengancam. Menodongkan.
  • Mengarahkan. Menganjurkan.
  • Menumpukan. Menujukan.
  • Menyasarkan. Menyandarkan.
  • Merujukkan.

Populer