Slogan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Slogan adalah:

  • Semboyan. Cogan.
  • Moto. Jargon.