Lunyah

Sinonim Kata Lunyah adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Lunyah adalah:
  • Dangkung. Gocoh.
  • Sentak. Sodok.
  • Hajar. Hantam.
  • Pupuh. Pukul.
  • Tumbuk.
© Sepenuhnya. All rights reserved.