Baku Kebat

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Baku Kebat adalah:

  • Saling menukar.
  • Saling tukar.
  • Tukar-menukar.
  • Bertukaran.