Selamat datang di Sepenuhnya, mari menjelajahi bersama kami. Di sini, kami mengupas beragam kata yang memperkaya dan memperluas pemahaman akan kosakata. Temukan cara-cara kreatif untuk menghindari repetisi dalam penulisan serta pahami esensi dari kata-kata yang serupa namun memiliki nuansa yang berbeda.

Baku Hantam

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Baku Hantam adalah:

 • Berkelahi. Berantem. Bertarung.
 • Adu jotos. Beradu jotos. Berjotos.
 • Beramuk-amukan. Bergelut. Bergumul.
 • Berhantam. Bertinju. Berlanggaran.
 • Cekak. Bercekak. Bersesah. 
 • Bertumbuk. Bertumbukan. Gocoh.
 • Bergocoh. Gontok. Bergontok.
 • Berkeras-kerasan. Berlaga. Berpupuh. Bersengketa.
 • Bertempur, Bertikai. Bertikam-tikaman.
 • Perselisihan. Pertarungan. Pertentangan.
 • Pertikaian. Pertengkaran. Pertumpahan darah.
 • Bentrok. Tawuran. Duel.

Populer