Telinga Rabit Dipasang Subang

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Peribahasa Telinga Rabit Dipasang Subang adalah:

Memuliakan orang yang tidak patut dimuliakan;