Apa Kepanjangan dari IMHO?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Kepanjangan dari IMHO adalah:

In My Humble Opinion.

Menurut pendapat sederhana saya.


Digunakan ketika memberi pendapat dengan cara merendahkan hati.