Apa Kepanjangan dari AFAIK?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Kepanjangan dari AFAIK adalah:

As Far As I Know.

Sejauh yang saya tahu.


Digunakan ketika memberi pendapat atau ketika memberi informasi kepada seseorang.