Kursus

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kursus adalah:

  • Les. Bimbingan. Tuntunan.
  • Edukasi. Pelajaran. Latihan. 
  • Pendidikan.