Komplain

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Komplain adalah:

  • Keluhan.
  • Protes. Unek-unek.
  • Keberatan. Erangan.
  • Rintihan. Keluhkesah.
  • Aduan. Pengaduan.
  • Tuntutan. Laporan
  • Tuduhan. Pengakuan.
  • Sesalan.