Kedi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kedi adalah:

  • Banci. Sangkan. Wadam.
  • Impoten. Lemah Syahwat. Mati Pucuk. Peloh.