Dikategorikan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dikategorikan adalah:
  • Dipilah. Dikelompokkan.
  • Diatur. Digolongkan. Dikelaskan.
  • Diklasifikasi. Diklasifikasikan.