Tasik

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Tasik adalah:

  • Danau.
  • Situ. Telaga.
  • Empang.