Dielaborasi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dielaborasi adalah:

  • Digarap. Dikerjakan.
  • Dijelaskan. Diutarakan. Diungkapkan. 
  • Dipaparkan. Dibentangkan. Ditafsirkan. Dikembangkan. 
  • Digambarkan. Diuraikan. Dijabarkan.
  • Dibeberkan. Dibabarkan. 
  • Diperikan. Dideskripsikan. Diagak-agihkan.
  • Dijelajahkan.