Menegakkan Benang Basah

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Peribahasa Menegakkan Benang Basah adalah:

Melakukan pekerjaan yang mustahil dapat dilaksanakan;