Menetapi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menetapi adalah:

  • Menepati. Menunaikan. Memenuhi. Menjalankan.
  • Memedulikan. Mengacuhkan. Memperhatikan. Menggenapi. 
  • Mengindahkan. Mengingat.