Menetap

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menetap adalah:

  • Bermukim. Berdiam. Beralamat. Berkampung. 
  • Bertahan. Bersemayam. Bersarang. Bertempat tinggal.
  • Hidup. Diam.