Tentu

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Tentu adalah:

  • Pasti. Jelas. Kentara.
  • Sabit. Mati. Persis. Nyata.
  • Terang. Positif. Tegas.
  • Niscaya. Mesti.
  • Sahih. Absah. Tetap. Akan. Sah. 
  • Puguh. Wajib. Yakin. Keruan. Karuan.
  • Absolut. Definit. Definitif. Eksak. 
  • Tak urung. Tidak berubah lagi. Tidak boleh tidak.