Menjadi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menjadi adalah:

  • Jadi.
  • Sebagai, Selaku, Untuk.
  • Memerankan, Menjabat, Menjelma, Merupakan.
  • Naik.
  • Berprofesi.