Diberlakukan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diberlakukan adalah:

  • Dilegalkan. Diresmikan. Disahkan. Ditetapkan.
  • Diratifikasi. Diundang-Undangkan.