Persamaan Kata

Diarahkan

loading...

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diarahkan adalah:

  • Ditujukan, Dibimbing, Dihadapkan, Dimaksudkan.
  • Dibidik, Dipusatkan, Dijalankan, Dilatih, Diketuai.
  • Dipandu, Dididik, Difokuskan, Diacungkan, Dialamatkan, Diajarkan, Diatur.
  • Diedit, Dikiblatkan, Dikendalikan, Diolah.
  • Dijuruskan, Dituntun, Ditodongkan, Disasarkan.
  • Disetir, Diacukan, Diabahkan, Diajar.
  • Dialirkan, Dibentuk, Dibina, Diinstruksikan.
  • Dipitar, Ditadbirkan, Ditautkan.
  • Ditembak, Ditentangkan, Ditata.