Searah Bertukar Jalan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Perbahasa Searah Bertukar Jalan adalah:

Sama maksudnya, tetapi berlainan cara mencapainya;