Dikekalkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dikekalkan adalah:

Diabadikan, Dilestarikan, Direkam.