Abar

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Abar adalah:

  1. Penghalang, Dinding, Penyekat, Abar-abar.
  2. Rem.