Apa Arti Mengekalkan?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Mengekalkan adalah:

Memelihara (mengusahakan dan sebagainya) supaya kekal atau supaya tetap selama-lamanya;