Apa Arti Dikekalkan?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Dikekalkan adalah:

Dipelihara (Diusahakan dan sebagainya) supaya kekal atau supaya tetap selama-lamanya;