Apa Arti Abad?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Abad adalah:

  1. Masa seratus tahun;
  2. Jangka waktu yang lamanya seratus tahun;
  3. Zaman (yang lamanya tidak tentu);
  4. Masa yang kekal, tidak berkesudahan;