Seukur

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Seukur adalah:

  1. Sepadan, Seimbang, Sesuai, Sama.
  2. Sederajat, Sebanding, Setimpal.
  3. Selayaknya, Sepatutnya, Seia, Sekata.
  4. Ekuivalen.