Federasi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Federasi adalah:

  1. Gabungan, Koalisi, Kumpulan, Konfederasi.
  2. Asosiasi, Aliansi, Liga, Sekutu, Uni, Union, Bon.
  3. Persatuan, Perserikatan, Persekutuan, Pertalian, Perhubungan, Perhimpunan, Perkongsian.