Persamaan Kata

Memasang Pelita Tengah Hari

loading...

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Peribahasa Memasang Pelita Tengah Hari adalah:

Menerangkan apa-apa yang sudah tidak perlu diterangkan lagi;