Mata Telinga

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Mata Telinga adalah:
  • Kaki tangan. Cecunguk. Anak buah.
  • Agen. Antek. Begundal.