Linguis

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Linguis adalah:

  1. Ahli linguistik, Ahli ilmu bahasa, Ahli bahasa.
  2. Bahasawan, Munsyi.