Persamaan Kata

Bahasawan

loading...

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bahasawan adalah:

  1. Penutur Bahasa, Pemakai Bahasa.
  2. Ahli Bahasa, Linguis.