Dikemasi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dikemasi adalah:
  • Dibenahi. Ditata. Diberesi.
  • Diatur. Diurus. Disimpan.
  • Disusun. Dibungkusi. Dirapikan.
  • Disiapkan.