Lugu

Sinonim Kata Lugu adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Lugu adalah:
  • Bersahaja. Sewajarnya. Apa Adanya. Biasa.
  • Polos. Sederhana. Bego. Hijau.
  • Lazim. Natural. Murni. Udik.
  • Ugahari. Simpel. Naif. Lugas.
  • Puas, Kenyang, Jelak.
© Sepenuhnya. All rights reserved.