Diperdengarkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diperdengarkan adalah:

  • Disebarkan, Disiarkan, Dipancarkan, Didengungkan.
  • Dipaparkan, Dikumandangkan, Diumumkan, Disuarakan.
  • Disuguhkan.