Meletakkan Api di Bubungan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Arti Peribahasa Meletakkan Api di Bubungan adalah:

Sengaja mencari bahaya;