Persamaan Kata

Dibentuk

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dibentuk adalah:
  • Dibuat. Didirikan. Dilengkungkan. Dijadikan.
  • Digalang. Dibimbing. Diarahkan. Disusun.
  • Dilatih. Dibangun. Dibengkokkan. Diikat.
  • Dibina. Ditakhlikkan. Diformat. Ditata.
  • Dijalin. Dicetak. Diciptakan. Diselaraskan.
  • Ditempa. Ditegakkan. Diacu. Disesuaikan.
  • Diadakan. Diatur. Diajarkan. Dihias.
  • Dirupakan. Dihasilkan. Menubuhkan. Dikreasikan.
  • Direka cipta. Dimunculkan. Dirias. Diwujudkan.

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar