Berbentuk

Sinonim Kata Berbentuk adalah: ....
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Berbentuk adalah:
  • Berupa. Berwujud. Bercorak. Bermodel.
  • Bergaya. Berkeadaan. Berpotongan. Berwajah.
  • Konkret. Nyata. Maujud. Merupa.
  • Real. Muncul. Kasat mata.
© Sepenuhnya. All rights reserved.