Persamaan Kata

Punca

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Punca adalah:

Ujung, Pangkal, Lantaran, Asal Mula, Pokok, Sumber, Pucuk, Akar, Asal, Asal Usul, Dasar, Mula.

Populer