Persamaan Kata

Peniadaan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Peniadaan adalah:

Pengingkaran, Pembatalan, Penghapusan, Pengabaian, Pembubaran, Pelenyapan, Pemupusan, Abolisi, Negasi.

Populer